Lånevilkår

Lånevilkår

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

Lånevilkår LendOn

Generelle betingelser for lån og kreditter hos Creamfinance Denmark ApS

De generelle betingelser for lån og kreditter hos Creamfinance Denmark ApS, er en integreret del af
låne- eller kreditaftalen mellem långiver og låntager. De generelle betingelser tiltrædes/accepteres
ved låntagers digitale underskrift med Nem-Id på låne- eller kreditaftalen.

1. Information om långiver og lån/kreditter


Creamfinance Denmark ApS CVR-nummer 36965797 (herefter betegnet långiver) kan godkende en fysisk
person (herefter låntager/kunden) til et lån eller en kredit hos Creamfinance Denmark ApS, hvis låntager
opfylder nedenstående krav:

 • Låntager af långiver vurderes kreditværdig
 • Låntager har et gyldigt NemID
 • Låntager har dansk CPR-nummer
 • Låntager har en dansk folkeregisteradresse
 • Låntager er mindst 21 år


Kreditværdighed vurderes af långiver ved, at långiver bl.a. undersøger, om låntager står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

 1. RKI (Experian)
 2. KreditStatus (Experian II)

Derudover anvender långiver Skatteforvaltningen som samarbejdspartner ift. kreditvurdering.


Långiver afgør, hvorvidt låntager har en tilfredsstillende kreditværdighed.
Før et lån eller en kredit kan bevilliges skal kunden bl.a. informere långiver om:

 • En aktiv e-mailadresse, som kunden benytter,
 • Et dansk telefonnummer, som kunden benytter, samt
 • Kundens danske bankkonto/kontooplysninger

2. Online adgang

Når långiver har godkendt låntager, oprettes en onlineadgang til låntager. Låntager kan via onlineadgangen se de dokumenter, der skal underskrives. Onlineadgangen giver låntager mulighed for løbende at følge låntagers sag.

3. Låne- og kreditbeløb

Långiver bevilger kviklån i størrelsen kr. 100,00 til kr. 10.000,00 med en fast løbetid.
Långiver bevilger kassekredit i størrelsen kr. 500,00 til kr. 15.000 uden fast løbetid.

Långiver bevilger kredit i form størrelsen kr. 5000 til kr. 20.000 som annuitetslån med fast ydelse i 3 til 24 måneder.

Långivers gældende priser samt det totale beløb, som skal tilbagebetales, kan ses på långivers hjemmeside samt i låne – eller kreditaftalen.


4. Særligt for kviklån

4.1

Når långiver har godkendt låntagers låneansøgning og låntager har underskrevet låneaftalen med NemID og herved godkendt og accepteret De Generelle Betingelser for lånet, vil lånebeløbet blive overført til låntagers bankkonto. Långiver sender en e-mail til låntager om, at lånebeløbet er overført til låntagers bankkonto. 
Bemærk, at ifølge kreditaftaleloven skal der gå mindst 48 timer fra långiver giver et tilbud om et kviklån med en løbetid på op til 3 måneder til at låntager kan acceptere tilbuddet. Inden for de første 48 timer kan låntager derfor ikke acceptere vores tilbud om kviklån. Pengene kan først udbetales når låntager, efter 48 timer, har accepteret tilbuddet. Långivers kviklån er omfattet af denne lovgivning og følger den til fulde. 
Lånets hovedstol skal tilbagebetales inklusiv påløbne renter og omkostninger senest på den aftalte tilbagebetalingsdato, som er anført i låneaftalen. Låntager tilbagebetaler som udgangspunkt lånet inklusiv påløbne renter og omkostninger via et enkelt afdrag.

Låntager skal ved indfrielsen af lånet benytte bankoverførsel via netbank til långivers bankkonto som angivet i låneaftalen.
Alle betalingsinformationer er tilgængelige via låntagers onlineadgang, som er tilgængelig via långivers hjemmeside.
Ved tilbagebetalingen skal lånenummeret anføres på betalingen. Lånenummeret forefindes i låneaftalens øverste højre hjørne.
Hvis låntager ikke indfrier lånet, renter og omkostninger senest på den aftalte tilbagebetalingsdato, har låntager mulighed for en henstand i 5-30 dage. Hvis låntager ønsker, at henstand lånet, skal låntager anmode långiver herom senest på en aftalte tilbagebetalingsdato. Ved en sådan anmodning, kan långiveren bl.a. bede om følgende dokumenter:

 1. Låntagers tre sidste lønsedler,
 2. Låntagers årsopgørelse fra Skatteforvaltningen og
 3. 3. Et månedligt budget over låntagers indkomster og udgifter, rådighedsbeløb, og et estimat over det beløb, som låntager er i stand til at tilbagebetale på månedlig basis.

Långiver kan således ikke garantere, at låntager kan tilbydes en aftale om en henstand af lånet efter den oprindeligt aftalte tilbagebetalingsdato. Hvis långiver accepterer låntagers anmodning om en henstand af lånet ud over den oprindelige tilbagebetalingsdato, vil det medføre yderligere omkostninger for kunden. 
For yderligere information om henstand/omkostningerne se pkt. 5.

4.2. Omkostninger ved lån

Debitorrenten er fast. Rentesatsen aftales ved låneaftalens indgåelse til en månedlig rentesats i intervallet 10%-22% afhængig af lånets hovedstol og låneperioden. Hvis lånet ikke indfries inden den aftalte tilbagebetalingsdato, og der mellem långiver og låntager aftales en Henstand af lånet, vil det medføre følgende omkostninger for låntager:

 1. 1. Ved lånebeløb på 500 Kr. og Henstand af løbetiden på 10 dage vil der blive pålagt en månedlig rente på 12,25% af lånebeløbet.
 2. 2. Ved lånebeløb på 2000 Kr. og Henstand af løbetiden på 15 dage vil der blive pålagt en månedlig rente på 14,5% af lånebeløbet.
 3. 3. Ved lånebeløb på 4000 Kr. og Henstand af løbetiden på 30 dage vil der blive pålagt en månedlig rente på 21,25% af lånebeløbet.

Gebyret for en henstand af lånet skal indbetales til långivers konto reg.nr 7872 kontonr. 0004502436 senest på den oprindeligt aftalte tilbagebetalingsdato.
Indfrielse af lånet er betragtet som sket, når lånets hovedstol, påløbne renter og andre omkostninger er modtaget hos långiver. Låntager skal altid anføre lånenummeret, så långiver kan identificere låntagers indbetaling.
Tilbagebetaler låntager ikke lånet inklusiv påløbne renter og omkostninger senest på tilbagebetalingsdatoen, er långiver berettiget til at opkræve morarenter hos låntager svarende til en årlig nominel rente på 18,50 %.
Långiver erstatter ikke låntagers eventuelle afholdte omkostninger til låntagers egen bank i forbindelse med transaktioner mellem låntager og långiver.

4.3. Tilbagebetaling

Låntagers tilbagebetaling af lån, renter og gebyrer skal ske til långivers bankkonto, reg.nr. 7872 og kontonr. 0004502436.

4.3.1. Tilbagebetaling med kortbetaling

Ved låntagers tilbagebetaling kan nedenstående betalingskort benyttes

 • MasterCard
 • Visa
 • Dankort

Ønsker låntager at tilbagebetale lånet samt påløbne renter og omkostninger ved brug af et betalingskort, kan sådan betaling ske via låntagers onlineadgang på långivers hjemmeside.

Når låntager betaler med et betalingskort, betinger långiver sig ret til at opbevare betalingskortoplysningerne hos den pågældende samarbejdspartner for kreditkort.
I tilfælde af at en indbetaling fra låntager, som senere annulleres eller trækkes tilbage, stilles låntager og långiver, som om betalingen aldrig var foretaget af låntager.

4.3.2 Automatisk tilbagebetaling

Låntager har mulighed for at indgå aftale om automatisk tilbagebetaling. Ved automatisk tilbagebetaling opkræves låntager hovedstolen, låneomkostninger samt påløbne renter jf., låneaftalen. Opkrævningen vil fremgå af låntagers bankkonto samt af låntagers onlineadgang der tilgås via långivers hjemmeside.
Når långiver har registeret en betaling via automatisk tilbagebetaling, modtager låntager en elektronisk kvittering på e-mail.
Det er omkostningsfrit for låntager at benytte sig af automatisk tilbagebetaling.
Låntager skal straks underrette långiver, hvis låntager udskifter et betalingskort, såfremt betalingskortet er registreret til automatisk tilbagebetaling.

5. Særligt for kassekredit og afdragslån

5.1. Når långiver har godkendt låntagers kreditansøgning på en kassekredit eller afdragslån, og låntager har underskrevet kreditaftalen med NemID og herved godkendt og accepteret De Generelle Betingelser for kreditten, vil det fulde kreditbeløb blive udbetalt til låntager.

Långiver sender en e-mail til låntager om, at kreditbeløbet er til rådighed. Såfremt låntager udnytter trækningsretten på kreditten, skal låntager hver den 1. i måneden indbetale påløbne renter, der opgøres efter størrelsen af det udnyttede træk. Betaling af de løbende renter sker ved långivers direkte debitering på låntagers konto af rentebeløbet.

Låntager skal ved indfrielsen af lånet benytte bankoverførsel via netbank til långivers bankkonto som angivet i låneaftalen. Alle betalingsinformationer er tilgængelige via låntagers onlineadgang, som er tilgængelig via långivers hjemmeside. Ved tilbagebetalingen skal lånenummeret anføres på betalingen. Lånenummeret forefindes i kreditaftalens øverste højre hjørne.

5.2. Omkostninger ved kreditter

Debitorrenten er fast og fremgår af låneaftalen. Rentesatsen aftales ved kreditaftalens indgåelse til en månedlig rentesats i intervallet 10%-20%. Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt bagud hver den 1. i måneden. Tilskrevne renter forfalder til betaling hver den 1. i måneden.

Indfrielse af kreditten er betragtet som sket, når kredittens hovedstol, påløbne renter og andre omkostninger er modtaget hos långiver. Låntager skal altid anføre kreditnummeret, så långiver kan identificere låntagers indbetaling.

Tilbagebetaler låntager ikke kreditten inklusiv påløbne renter og omkostninger senest på tilbagebetalingsdatoen, er långiver berettiget til at opkræve morarenter hos låntager svarende til en årlig nominel rente på 18,50%. Morarenter beregnes dagligt og tilskrives månedligt hver den 1. i måneden.
Långiver erstatter ikke låntagers eventuelle afholdte omkostninger til låntagers egen bank i forbindelse med transaktioner mellem låntager og långiver.

5.3. Tilbagebetaling

Låntagers tilbagebetaling af udnyttet kredit, renter og gebyrer skal ske til långivers bankkonto, reg.nr. 7872 og kontonr. 0004502436.


5.3.1 Tilbagebetaling med kortbetaling

Ved låntagers tilbagebetaling kan nedenstående betalingskort benyttes

 • MasterCard
 • Visa
 • Dankort

For at tilbagebetale kreditten samt påløbne renter og omkostninger ved brug af et betalingskort, kan sådan betaling ske via låntagers onlineadgang på långivers hjemmeside.
Hvis låntager betaler med et betalingskort, betinger långiver sig ret til at opbevare betalingskortoplysningerne hos den pågældende samarbejdspartner for kreditkort. I tilfælde af at en indbetaling fra låntager, som senere annulleres eller trækkes tilbage, stilles låntager og långiver, som om betalingen aldrig var foretaget af låntager.

5.3.2. Automatisk tilbagebetaling

Ved optagelse af kredit hos långiver, i form af en kassekredit eller afdragslån, accepterer låntager aftale om automatisk tilbagebetaling. Ved automatisk tilbagebetaling opkræves låntager hovedstolen, låneomkostninger samt påløbne renter jf., kreditaftalen. Opkrævningen vil fremgå af låntagers bankkonto samt af låntagers onlineadgang der tilgås via långivers hjemmeside.
Når långiver har registeret en betaling via automatisk tilbagebetaling, modtager låntager en elektronisk kvittering via e-mail.
Det er omkostningsfrit for låntager at benytte sig af automatisk tilbagebetaling.
Låntager skal straks underrette långiver, hvis låntager udskifter et betalingskort, såfremt betalingskortet er registreret til automatisk tilbagebetaling.

6. Indfrielse før den aftalte tilbagebetalingsdato og fortrydelsesret

6.1 Indfrielse før den aftalte tilbagebetalingsdato
Låntager har til enhver tid ret til at indfri sit lån eller kredit helt eller delvist inden tilbagebetalingsdatoen. Betalingen skal ske til långivers bankkonto, regnr. 7872 kontonr. 0004502436, med anførelse af lånenummeret.
I tilfælde af, at låntager tilbagebetaler lånet samt påløbne renter og omkostninger inden tilbagebetalingsdatoen, har långiver ret til at opkræve en kompensation som udgør 0,5 % af hovedstolen på den faktiske tilbagebetalingsdato. Kompensationen er ikke gældende for kreditaftaler.

6.2 Kundens fortrydelsesret
Låntager har ret til at fortryde lån-/kreditaftalen med långiver. Fortrydelsesretten kan benyttes senest 14 dage inden låntager har underskrevet den af långiver tilbudte aftale.

I det tilfælde, at fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, vil fortrydelsesfristen blive udskudt til den først kommende hverdag.

Hvis låntager vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal låntager senest inden 14 dage fra aftalens indgåelse fremsende en skriftlig meddelelse, e-mail eller anbefalet brev, til långiver om, at låntager ønsker at fortryde aftalen. E-mail om brug af fortrydelsesretten skal sendes til info@lendon.dk. Anbefalet brev skal fremsendes til långivers adresse: Lergravsvej 53, 2300 København S.

Efterfølgende tilbagebetaler låntager det lånte beløb samt påløbne renter uden forsinkelse og senest 30 dage efter, at låntager har fremsendt den skriftlige meddelelse til långiver. Långiver kan ikke opkræve yderligere omkostninger, medmindre långiver har afholdt udgifter til staten, som ikke kan refunderes.

Har låntager ikke tilbagebetalt lånet samt påløbne renter inden 30 dage fra afsendelsen af den skriftlige meddelelse til långiver, vil låntager være bundet af låneaftalen, låntagers fortrydelse af låneaftalen vil herefter bortfalde.
Låntager vil tillige miste sin fortrydelsesret, hvis aftalen med låntagers udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fortrydelsesfristen. Når fortrydelsesfristen er udløbet skal aftalen opfyldes i overensstemmelse med vilkårene i aftalen og De Generelle betingelser.

7. Behandling af persondata

Långivers politik omkring behandling af persondata kan findes på lendon.dk og accept af denne indgår som specifikt samtykke i forbindelse med en given låneansøgning. Den specificerer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig som kunde, hvordan vi behandler dine oplysninger og i hvilket omfang vi deler disse oplysninger med samarbejdspartnere. Alle personoplysninger behandles naturligvis efter gældende lovgivning. Her særligt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 med anvendelse fra 25. maj 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Hvis du gerne vil sende en anmodning om indsigt kontakt vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail dpo@lendon.dk. Långiver registrerer kundens data som navn, PID-nummer, e-mail adresse, postadresse, CPR-nummer, telefonnummer, kontoinformation, samt låneoplysninger. Långiver indsamler og behandler oplysningerne til brug for en vurdering af kundens kreditværdighed, jf., De Generelle betingelsers pkt. 1 og 4. Kundeoplysningerne er nødvendige for långivers opfyldelse af låne-/kreditaftalen og Kreditaftaleloven.

De oplysninger, som låntager afgiver, opbevarer långiver til brug for en kreditvurdering samt i markedsføringsøjemed. Låntager kan via sin onlineadgang på långivers hjemmeside samt i e-mails afsendt efter, at låntagers aktive forhold med långiver er ophørt, framelde sig opbevaringen af oplysninger til brug for markedsføring.

Långiver betinger sig retten til at optage samtaler eller på anden måde sikre sig dokumentation for kommunikation med låntager.

Ved en ansøgning om lån eller kredit hos långiver, giver låntager samtykke til, at långiver foretager en kreditvurdering via bl.a. KreditStatus, RKI, E-skat m.fl. Disse databaser hjælper långiver med at drive ansvarlig långivning og højne forbrugerbeskyttelsen.

Långiver vil alene bruge de indhentede oplysninger som en del af långivers vurdering af låntagers kreditværdighed, når låntager ansøger om et lån hos långiver.


8. Misligholdelse

Ved låntagers misligholdelse af låneaftalen forfalder lånet inklusiv påløbne renter, omkostninger herunder gebyrer straks til betaling. Ved kreditaftaler forfalder det benyttede træk på kreditten, påløbne renter, omkostninger og gebyrer til betaling straks, og kreditten lukkes for yderligere træk.

Långiver betragter blandt andet låneaftaler og kreditaftaler or misligholdt i følgende tilfælde:

 • Låntager tages under individuel retsforfølgning herunder ved udlæg eller arrest
 • Låntager tages under universalforfølgning, eller standser sine betalinger
 • Låntager afgår ved døden
 • Låntager bosætter sig uden for landets grænser
 • Låntager ændrer folkeregisteradresse uden at meddele långiver dette skriftligt, senest 14 dage derefter
 • Låntager har afgivet urigtige oplysninger, som har haft betydning for långivers fremsatte tilbud.
 • Ved kreditaftaler anses manglende rettidig betaling af månedlig rentetilskrivning som misligholdelse
 • Ved lån anses manglende rettidig betaling af långivers tilgodehavende som misligholdelse


Alle indbetalinger til långiver afskrives først på renter og omkostninger og efterfølgende på lånets/kredittens hovedstol. Låne-/kreditaftalen samt De Generelle betingelser kan tjene som fundament i fogedretten, hvor låneaftalen kan danne grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse hos låntager jf., retsplejeloven § 478.
Ved misligholdelse af låneaftaler og kreditaftaler følger långiver renteloven i henhold til rykkerskrivelser, rykkergebyrer og inkassogebyrer.

9. Kommunikation

Långiver forbeholder sig retten til at optage samtaler med låntager, eller på anden måde sikre sig dokumentation for kommunikationen med låntager. Med sin digitale underskrift/Nem-ID accepterer låntager, at långiver kan fremsende meddelelser til låntager med juridisk bindende virkning via SMS og e-mail. Dette omfatter tillige rykkerskrivelser.

Låntager giver sit udtrykkelige samtykke til, at långiver/eller dennes repræsentant(er) kan tage kontakt til låntager via e-mail, SMS, telefon, e-boks eller brev.

Låntager informerer straks långiver om enhver ændring i låntagers adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. Låntager informerer långiver herom via SMS eller e-mail. Meddelelsen skal indeholde lånenummeret således, at långiver kan identificere låntager.

Låntager accepterer, at al kommunikation mellem långiver og kunden angående låneforholdet kun kan ske på dansk.

Omkostninger forbundet med modtagelse af SMS-beskeder og opkald fra långiver skal betales af låntager. Al kommunikation mellem långiver og låntager vil ske fra Danmark.

10. Ansvar

Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning kan kun kræves, i det omfang låntager dokumenterer et tab. Långiver er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab.

Långiver er ikke ansvarlig for tab herunder indirekte skader, som bl.a. skyldes IT-nedbrud og –skader, det være sig forhold internt såvel som eksternt. Dette gælder uanset om, det er långiver eller tredjemand, der driver IT-systemerne mv.

Långiver er ikke ansvarlig over for låntager, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor långivers kontrol, og som långiver ikke ved låneaftalens indgåelse burde have taget i betragtning (herunder strejker, lock-out og lignende) og ej heller burde have undgået eller overvundet. Tilsvarende gør sig gældende for samme forhold hos underleverandører.

11. Fortrolige oplysninger

Enhver oplysning om låntager og kundeforholdet betragtes af långiver som fortroligt.

Långiver er berettiget til at dele oplysninger med relevante samarbejdspartnere, herunder bl.a. selskaber i Creamfinance koncernen, långivers revisorer, advokater, øvrige rådgivere, samt Skatteforvaltningen. De relevante samarbejdspartnere skal behandle oplysningerne fortroligt. Långiver har lov til at videregive informationer til kreditvurderingsselskaber, som er relevant ved en kreditvurdering af kunden.

12. Hvidvaskning

I henhold til lov om Hvidvaskning forbeholder långiver sig retten til at samle og gemme informationer om låntager i op til 5 år. Långiver vil være særligt opmærksom på usædvanlige transaktioner fra låntager og vil med det samme reportere usædvanlige transaktioner til de relevante myndigheder.

13. Samtykke vedrørende salg eller overdragelse af fordring

Ved at underskrive nærværende låneaftale giver låntager samtidig samtykke til, at Creamfinance ved salg eller overdragelse af fordringen, kan videregive samtlige oplysninger i låneaftalen, samt oplysningerne på låntagers onlineadgang/kundeprofil, herunder den til enhver tid pålydende saldo mv.

14. Klager

Klager bedes venligst sendes direkte til långiver. Klager samt eventuel kritik kan fremsendes til info@lendon.dk .

Låne/kreditaftalen mellem långiver og låntager er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.
Kunden kan altid fremsende klage til den relevante myndighed som afhængigt af klagen er:

Vedrørende udenretlige bilæggelser af tvister
Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.finansanke.dk/

Vedrørende konkrete tvister
Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrug.dk/

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Vedrørende behandling af personoplysninger mv.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
http://www.datatilsynet.dk/

Vedrørende lov om finansiel virksomhed
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
https://www.finanstilsynet.dk/

For mere information og om procedure for klager se venligst refererede links under hvert klageorgan.

Er du interesseret i vores tilbud?
Klik her og ansøg om et lån nu.

Ansøg nu
LendOn.dk drives af Creamfinance Denmark ApS, Lergravsvej 53, 2300 Københavns S. CVR nummer 36965797.
LendOn.dk © 2019